Đăng nhập

Relax cuối tuần...

lâu wá hổng vít blog because wá bận....nhớ blog thân iu wé chừng hà.... mới học được cách post hình nên thực hành liền .

hễ thứ 7,chủ nhật tuần nào mà không về nhà là 4 đứa rủ nhau đi chơi một bữa cho đã đời luôn. Lên kế hoạch nào, thứ 7 "các cậu" đi uống nước với "tớ" nhé

cái nì ở wán -18o Sư Vạn Hạnh nè... Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

chụp gần wá thấy cái mặt... tròn như cái bánh bao luôn (hichic phải giảm cân thui...)Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn chủ nhật mình làm gì nào. Thế là "4 tiểu quỷ" la cà từ wán nước chuyển sang rủ rê wa Hùng Vương plaza coi phim "Hôn nhân đồng tính" nhân tiện chộp thêm mấy tấm nữa Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

tấm này chụp ở đâu thì mọi người tự...tìm hiểu đi hen ^.^ (điệu wé chừng đi đâu cũng chụp ảnh hết á...thiệt là....)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận