trang Blog

ZyTham gia: 05/12/2011
 • entRY Xin Lỗi vk....
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  entRY Xin Lỗi vk....

  zk iu ck Xin lỖi   
  làm vợ buồn
  Xin lỗi vợ khi chồng là 1 thằng vô dụng
  Xin lỗi vợ vì chồng bất tài ,là đồ bỏ đi
  Xin lỗi vì nhiều khi lên mạng chồng không bít nói gì ngoài cách im lặng
  Xin lỗi khi vợ có chuyện mà chồng không biết làm gì để giúp
  Xin lỗi lúc nào chồng cũng chỉ biết chọc vợ
  
  Xin lỗi ,xin lỗi ngàn lần
  
   xin lỗi vợ
  
  
  Vậy mà vợ vẫn luôn bên chồng lUôn nhOk ck
  Chồng vô dụng đến nỗi ko bík vk lo cho ck.. 
  
  Chồng không bík vk cÓ Pùn khi đỌc cái entry này CÓ Pùn ko nhƯng ck.
  
  nhƯng mà ck...vẪn viẾt
  
  Viết mà không suy nghĩ
  
  Chồng là thằng ngu
  
  Chồng thì lúk nàO cŨng chĩ biết lÀm vk pÙn...
  
  Chồng không hiểu
  
  .vk cũa ck thương ck như vậy sao mình lại tệ như vậy.
  
  Chồng biết ck ko lÀm đưỢc chO vk vui mỖi khi vk pÙn..tỆ thật
  
  ck.Xin lỗi vợ chồng sai rồi
  
  Chồng có lỗi với vợ
  
  nhƯng ck đà vÀ cŨng qUá yÊu vk.vk Àk
   ck cũng ko hiễu tại sao ..mà mỗi
  
  khi ck Ỡ bÊn Cạnh zk...ck biết zk pÙn..ck mUốn khÓc đễ cÙng chYa xẼ 
  
  ....nỖi pÙn cÙg vk...nhƯng ck lại ko thỄ khÓc vì saO vẬy vk..
  Nhưng khi nghĩ về zk.ck đà khÓc..
  ....nhƯng ck lại ko mUốn đễ ngƯời # thẤy...
  
  ck đà tRỐn vÀ chĩ khÓc 1 mình..nhƯ vẬy cÓ phãi lÀ thằnG cOn trai ko..
  
  chĩ khÓc chO zk iU cŨa mình mÀ cŨng tRỐn đỄ khÓc...
  
  Ck............
  
  Được mọi người coi là mạnh mẽ, là lạnh lùng
  Chưa bao giờ khóc vì con gái và đã thề không bao giờ khóc vì con gái
  Vậy mà giờ đây chồng ngồi đây và đang khóc
  Xin lỗi zk..
  
  Đừng ghét chồng
  
  Xin lỗi vợ vì tất cả
  
  Chồng cần vợ.vk lÀ 1 nỮa tRái Tim cŨa ck.
  
  vk Ơi ck xẼ hỨa nẾu cÓ chuyỆn gì...xãY ra đI 
  
  ...chăng nỮa..thì ck xẼ ko bUÔng taY.
  
  ck xẼ đặt niỀm tYn vÀo vk...
  
  .........Và hỨa xẼ mÃi yÊu vk...
  
  Ck hỨa Đó xẼ mÃi yÊu vk....
  
  .....ko lÀm vk pÙn...
  
  ♥♥♥♥♥♥♥♥{R}S2{b}♥♥♥♥♥♥♥♥
  
  entRY Xin Lỗi vk....