Roi xa

Dung tim kiem

Neu hom nao

Em khong gap

Dung kiem tim

Dung thac mac

Toi da ra di

Nhung nu hong de lai

Troi lat giua doi nhau......

Comments

  • coimongtuthuc  -  16/09/2011 08:34:35

    Những nụ hồng để lại
    Trôi lạc giữa đời nhau
  • coimongtuthuc  -  16/09/2011 08:35:31

    Thank bài viết nhé!