trang Blog

Nguyễn Giản ĐơnTham gia: 15/04/2009
 • Khúc Dụ Mi (Yume)
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Khúc Dụ Mi (Yume)

  ...

  Hãy nói về một ngày

  Yume không còn nữa

  sẽ lấy được mấy bài

  về bao trang blog khác

  kèm những hot-comment

  Lạc ơi và Trình ơi...

  .

  Như diều hâu - cú - cáo

  tôi lượn lờ quanh đây

  gieo nhiều điều gớm ghiếc

  trong những blog bạn bè

  Mục ơi và Tường ơi...

  .

  Đừng bao giờ Bi hỏi

  Vì sao Cin yêu Hoa

  vì sao Dê dê thế

  vì sao Đỗ hay lặn

  vì sao Lan hâm hâm

  vì sao Yên hay khóc

  vì sao?  và vì sao...

  .

  Hãy nói về mọi nhà

  Èn-try như lưỡi dao

  comment như mũi nhọn

  em ái và ngọt ngào

  khiến rất nhiều bạn sầu

  Tủn ơi và Già ơi...

  .

  Tịt bây giờ ở đâu

  tôi ngồi đây chém gió

  em ngồi đó viết bài?

  cùng lướt mạng ngày ngày

  mà không pì em (pm) nhau...

  cùng lướt mạng ngày ngày

  mà... không còm ...cho nhau...

  .

  Du Thử Đơn

  (Mạn phép cụ Du Tử Lê)