trang Blog

KeKe HyukieTham gia: 28/10/2009
 • Xem tên tiếng Hàn, Nhật, Trung (đường link dịch tên trực tiếp)
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Xem tên tiếng Hàn, Nhật, Trung (đường link dịch tên trực tiếp)

  Xem tên tiếng Hàn, Nhật, Trung (đường link dịch tên trực tiếp)