trang Blog

ruby_88Tham gia: 17/08/2008
 • CHẤM ĐIỂM ĐẶT TÊN BÉ THEO PHONG THỦY
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CHẤM ĐIỂM ĐẶT TÊN BÉ THEO PHONG THỦY

  Tên Cha : NGUYỄN HOÀNG HƯNG

  Tên Mẹ : LÊ THỊ HƯƠNG THỦY

  Tên Con : NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH

  1. Quan hệ giữa tên và bản mệnh ( 2 điểm ):
  - Ngũ hành của tên: Mộc
  - Ngũ hành của bản mệnh: Thủy
  - Kết luận: Ngũ hành của bản mệnh và tên Tương Sinh do Thủy dưỡng Mộc
  - Điểm: 2/2

  2. Quan hệ giữa Họ và Tên ( 1 điểm ) :
  - Ngũ hành của họ: Thủy
  - Ngũ hành của tên: Mộc
  - Kết luận: Ngũ hành của họ và tên Tương Sinh do Thủy dưỡng Mộc
  - Điểm: 1/1

  3. Ngũ hành của bố mẹ và tên con (4 điểm) :
  - Ngũ hành của bố: Thủy
  - Ngũ hành của mẹ: Hỏa
  - Ngũ hành của tên con: Mộc
  - Kết luận:
    + Mệnh của bố và mệnh của tên con Tương Sinh(Thủy dưỡng Mộc). Được 2/2 điểm
    + Mệnh của mẹ và mệnh tên con Tương Sinh(Mộc sinh Hỏa). Được 2/2 điểm

  4. Quái Khí (1 điểm):
  - Trong Họ Tên: NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH thì họ NGUYỄN ứng với quẻ nội Khảm, tên LINH ứng với quẻ ngoại Chấn. Do vậy họ tên ứng với quẻ Lôi Thủy Giải.
  - Hình Tượng: Đi qua năm cửa ải đều thoát. Là Quẻ mang điềm Cát
  - Điểm: 1/1

  5. Điểm Âm Luật (2 điểm):
  - Luật Bằng Trắc: Trong tên này có 2 vần Bằng, 2 vần Trắc. Luật bằng trắc Trắc - Bằng - Trắc - Bằng Cân đối về âm luật.. Đây là một cái tên Dễ Đọc.
  - Điểm : 1/1
  - Giới Tính Cho Tên: Tên LINH được dùng cho Nam Hoặc Nữ Giới. Người nhận tên là Nữ.
  - Điểm 1/1
  - Kết luận: Tổng điểm là : 10/10.

  Điểm quá cao ! Đây là một cái tên quá tốt cho bé và rất hợp với cha mẹ !

  CHẤM ĐIỂM ĐẶT TÊN BÉ THEO PHONG THỦY