RỪNG HÀ TĨNH LẠI CHÁY……

— Yume.vn —

RỪNG HÀ TĨNH LẠI CHÁY…

Ngay lúc này ở khu vực núi Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, cách khu vực dân cư khoảng 30m. Hy vọng đám cháy không lan rộng.

#aFamily #hóng_trên_mạng #Lv #HuongSon #HaTinh #cháyrừng#Yume