Đăng nhập

Sách luật phòng chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm 2013, mới nhất

 luật phòng chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm 2013

luật phòng chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm 2013
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: luật phòng chống tham nhũng
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ 
 
 

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2013

NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ .GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG  CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ,TỔ CHỨC  & MỌI  THÀNH PHẦN KINH TẾ

Phần thứ  nhất. Luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Chiến lược quốc gia và quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hợp quốc về chống tham nhũng
Phần thứ ba. Quy định mới về minh bạch tài sản, thu nhập và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ công chức
Phần thứ tư. Quy định mới nhất về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, bộ, ngành
Phần thứ năm. Chế độ khen thưởng, phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Phần thứ bảy. Luật thực hành chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tám. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tham nhũng, chống lãng phí

Liên Hệ: ms Thu: 0926985868

giao hàng miễn phí trên toàn quốc
web: http://taygi.com/
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
biểu thuế xnk 2013, năm 2013

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận