trang Blog

saigonTham gia: 07/01/2013
 • TT 195/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  TT 195/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH - NGHIỆP VỤ KHO BẠC & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2013

   Kế toán là công việc rất quan trọng đối với các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nguyên tắc và thông lệ kế toán quốc tế, phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ, ngành liên quan cũng  đã ban hành nhiều văn bản nhằm thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kế tóan như: TT 08/2013/TT-BTC ngày 10-1-2013  Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); TT 195/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư; TT 178/2012/TT-BTC ngày 23-10-2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; QĐ 72/QĐ-BTC ngày 10-01-2013 Về việc ban hành quy trình thanh tra các quỹ tài chính ngoài Ngân sách nhà nước....  

  Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

  Phần thứ nhất. Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc

  Phần thứ hai. Chế độ kế toán áp dụng đơn vị chủ đầu tư

  Phần thứ ba. Hướng dẫn kế toán áp dụng cho bảo hiểm xã hội

  Phần thứ tư. Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính, quản lý và sử dụng phí, kinh phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

  Phần thứ năm. Văn bản mới về kiểm toán nhà nước & thanh tra các quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước

  Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành là 330,000đ/1 cuốn

  Liên hệ : Phương Thảo – 0945982986

  Giao sách miễn phí trên Toàn quốc

  website:  www.thongtinluatvn.com

  Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI VÀ TP.HCM
  TT 195/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư