Sài Gòn VÀ các ĐIỀU CÓ THỂ BẠN BIẾT RỒI (P.1)…

— Yume.vn —

Sài Gòn VÀ các ĐIỀU CÓ THỂ BẠN BIẾT RỒI (P.1)

Nhân chi sơ, thích cà khịa. Bởi vì cà khịa đối với mình nó giống như oxy vậy đó.#Yume