Sáng nay có người nhặt được ở bụi cây đường Hoàng Diệu 2. Của ai gọi số này nhận…

— Yume.vn —

Sáng nay có người nhặt được ở bụi cây đường Hoàng Diệu 2. Của ai gọi số này nhận lại 0905075816.#Yume