Sao quả tạ T_T

Chài ai là chài, tháng quỷ tháng ma nào vậy nè huhu... tháng 2 đụng xe...................... tháng 3 sau sinh nhật bị mấy thằng cảnh sát bắt xe hết 1 tháng lo lấy ve hết 1 trị uhuhu.... tới tháng 4, tối nay gặp thằng xỉn nó we.t và ....... biết rồi ko nói...... chài ai xui xui.... chắc đi ăn hột zịch lộn xả xui we ' T_T

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận