Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa võ sư Flores và “kẻ thách đấu” Nguyễn Huy Tùng, hai bên cùng tố nhau “k…

— Yume.vn —

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa võ sư Flores và “kẻ thách đấu” Nguyễn Huy Tùng, hai bên cùng tố nhau “không thiện chí”, đẩy sự việc lên mức căng thẳng:
https://bit.ly/2XtRdfs


Yume