sau khi kế hoạch cài ma túy vào xe hơi, đẩy người lương thiện vào tù bị bại lộ,…

— Yume.vn —

sau khi kế hoạch cài ma túy vào xe hơi, đẩy người lương thiện vào tù bị bại lộ, nữ Thượng úy công an dặn đồng bọn: “lấy cái kim chằng mồm lại, đừng có mang đi nói chuyện người nọ, người kia…”.


#Yume