Đăng nhập

Say nao em

Này em !
say 
hãy cùng ta
Rượu tình rót cạn 
men đà men say
Rót tình
xuống ngọn trăng đầy
Rót em 
vào cả lòng ngây ngất lòng
Say nào em !
chén rượu nồng
Đưa môi ta cụng  
chiều hong lưng trời
Trên cao ngọn liễu buông lơi
Gọi trăng xuống 
rót cho lời ngọt yêu
Nào em !
nghiêng đã dáng chiều
Ta say 
say cả đời 
yêu 
một đời

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận