trang Blog

(¯`*BooN*´¯)Tham gia: 16/06/2009
 • Chuyên đáng buôn` phía sau hâu truong` Hoa Hâu Hoàn Vu~ Thê' Gioi' đang cai tô chuc' tai Viêt Nam
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Chuyên đáng buôn` phía sau hâu truong` Hoa Hâu Hoàn Vu~ Thê' Gioi' đang cai tô chuc' tai Viêt Nam

  Boon vua` moi' thu thâp đuoc môt sô' tin tuc' giât gân vê` cuôc thi

  Hoa Hau Hoàn Vu~ (HHHV) tô chuc' tai Viêt Nam. Ôi, nghe sao

  mà thây' chua chát wá đi, thât là đáng buôn` cho môt cuôc thi

  sac' đep mang tâm` co~ thê' gioi'. Ðên' bao gio` thì moi' khá lên

  đuoc nhi? Duoi' đây là nhung~ đoan trích tu` tâm su cua môt

  nguoi` ban. Moi nguoi` xem xong nho' cho ý kiên' nha!

  333

  "...Tôi không thê hiêu tai sao ban tô chuc’ cuôc thi hoa hâu Viêt

  Nam lai đê môt bô mat bây` hây` nhu thê’ trong đêm tô chuc'

  cuôc thi Miss Áo Dài tai hát Hoà Bình? Vào tôi' ngày 24, tôi đua ban

  tôi đên' nhà hát Hoà Bình đê làm công tác viên cho cuôc thi HHHV,

  khi gân` đên' nhà hát, tôi moi' thây' đuoc vài tâm' bang rôn đuoc

  treo quat queo trong gió đê quang cáo cho cuôc thi Miss Áo Dài.

  Rôi` khi dung` xe truoc' công nhà hát, hình anh đâu` tiên đâp vào

  mat' tôi không phai là quang cáo cho cuôc thi Miss Áo Dài hay Miss

  Universe hoac nhung~ nôi dung có liên quan đên' cuôc thi này, mà

  là 1 tiêu đê` nôi bât trên môt tâm' hi-flex lon' màu đo chói "SEX

  and THE CITY"! Tiêp' đên' là nhung~ poster wang cáo cho

  nhung~ bô phim đa~ và sap' chiêu' tai rap cinebox Hoà Bình.

  Nhung~ chiêc' bang rôn đuoc treo 1 cách vôi va~ cua Miss Áo Dài

  màu hông` duong` nhu chìm han giua~ muôn trùng nhung~ mo'

  wang cáo hôn~ đôn ây'. Thât' vong, tôi nhìn vào khuôn viên nhà

  hát. Thât bât' ngo` là trông nhà hát Hoà Bình hôm nay chang

  khác nào nhung~ ngày thuong`. Tuc' là vân~ do bân boi nhung~

  to` buom' mà quan khách tiên tay vut' đi, vân~ nhêch' nhác voi'

  nhung~ khuôn viên chuc' nang lôn xôn và hôn~ đôn. Tôi nhìn theo

  tung` đoàn nguoi` đang ham ho buoc' vào nhà hát, trông ho

  chang khác nào đang đi xem 1 bô fim o cinebox trong khi khu vuc

  sanh đón tiêp' vân~ chình ình nhung~ tâ'm poster phim lon' hêt'

  co~. Ho đang đi xem 1 cuôc thi sac' dep HHHV Thê' Gioi' dó u?

  PhotobucketPhotobucket

  Tât' nhiên, tôi nghi~ nêu' có ai đó cùng chung suy nghi~ nhu tôi và

  nói ra thì có le~ ban tô chuc' có thê đua ra tram ngàn lý do đê bào

  chua~, mà lý do đon gian nhât' là không có thoi` gian, gâp' wá

  chuân bi ko kip... Thu tu hoi lai xem, viêc Viêt Nam đang cai HHHV

  Thê' Gioi' đa~ duoc biêt' tu` truoc' đó rât' lâu. Kê' hoach thuc hiên

  cung~ đa~ đuoc sap' xêp' đâu vào đó, ngay ca o Nha Trang là đia

  điêm tô chuc' nhung~ cuôc thi chính, ho cung~ đa~ treo nhung~

  tâm' hi-flex lon' o ngay giua~ wang truong` 2/4 và ca 1 chiêc'

  đông` đêm' nguoc tung` ngày đê wang cáo vê` cuôc thi danh giá

  mà nuoc' mình đuoc vinh du đang cai. Vây mà tai TP HCM thâm

  chí còn không chiu trang trí 1 bô mat moi', dù chi là đon gian thôi

  cho đia điêm tô chuc cuôc thi mac dù đây chi là 1 cuôc thi phu.

  Ðâu phai chi là bô mat cua nhà hát, mà còn là bô mat cua đât'

  nuoc' chu nhà. Nêu' là tôi, là môt hoa hâu nuoc' ngoai` đên' đây

  du thi khi buoc' vào khuôn viên cua nhà hát, điêu` đâu` tiên tôi

  nghi~ se~ không phai là "dân Viêt Nam thân thiên và mên' khách"

  hoac là "đât' nuoc' các ban rât' đep" nhu vân~ thuong` nghe trên

  tivi mà se~ là 1 su thât' vong xen lan~ buc tuc' vì ban tô chuc' ban

  xu' wá coi thuong` mình.

  Photobucket

  Thê' rôi` khi tôi way lai đón ban tôi, tôi lai đuoc nghe nhung~ câu

  chuyên hâu truong` mà không biêt' khi nghe xong nên buôn` hay

  nên vui. Vui vì HHHV Viêt Nam, nguoi` mà theo tôi là không thât

  su xung' đáng đa~ đê cho moi nguoi` thây' và càng hoài nghi hon

  vê` giá tri thât su cua cô. Buôn` vì viêc làm cua Hoa Hâu nuoc'

  mình khiên' mình thây' nhuc wá. Và viêc ban tô chuc' chon ra 5

  nguoi` tiêu biêu nhât' trong cuôc thi. 4 nguoi` kia thì ko có vân' đê`

  gì, ngoai tru` nguoi` còn lai chính là HHHV cua Viet Nam. Voi' 1 bô

  áo dài wá nhat nhoà và viêc suýt bi đình chi thi vì gian lân sau hâu

  truong` khiên' tôi càng hoài nghi hon vê` su công minh cua ban

  giám khao.

  Còn vì sao cô ây' suýt bi đình chi thi và làm tôi thây' xâu' hô cho

  Viêt Nam là nhu thê' nào? Chuyên là ban tô chuc' có 1 quy đinh là

  môi~ hoa hâu phai thê hiên tài nang và su tu lâp cua mình bang`

  viêc tu làm tóc và make up cho mình. Nhung~ hoa hâu nuoc'

  ngoài đa~ thuc hiên rât' nghiêm chinh quy đinh cua ban tô chuc'.

  Duy có môi~ Thuỳ Lâm vì đa~ quen voi' viêc đuoc nguoi` khác

  phuc vu nên cô không thê tu trang diêm cho mình (cung~ thât

  may là cô còn biêt' tu mac áo dài, có le~ cung~ không đên' nôi~

  lam'). Thê' là cô đa~ làm 1 viêc đáng xâu' hô là tìm moi cách đê

  chuyên viên make up vào khu vuc thí sinh du thi và ca 2 cùng trôn'

  trong toilet đê cùng làm đep cho HHHV không biêt' tu lam đep cho

  mình cua Viet Nam, mac kê cho nhung~ loi` xì xâm` có nôi dung

  đai loai nhu nói Viêt Nam choi không đep cua các Hoa Hau và

  nhung~ nguoi` quan lý nuoc' ngoài. Nhung viêc này làm sao có thê

  wa mat ban tô chuc' HHHV nuoc' ngoài. Và nêu' không phai là thí

  sinh cua nuoc' chu nhà và đuoc ban tô chuc' cua Viet Nam xin cho

  thì có le~ tu` ngày hom sau, Thuỳ Lâm se~ chính thuc' xem

  HHHV wa truyên` hình!?!

  Khi nhìn thây' cô ây' cuoi` tuoi rói khi buoc' lên sánh cùng 4 nguoi`

  đep kia, liêu trong lòng cô có nho' gì vê` nhung~ giây phút nhuc

  nha~ truoc' đó. Tôi tu hoi nêu' chuyên thuc su nhu loi` ban tôi kê

  thì liêu cô có xung' đáng đai diên Viêt Nam đung' cùng nhung~ thí

  sinh khác trong cuôc thi coi trong tài nang và đao đuc' hay không?

  Tôi chat' luoi~ voi' ban tôi: "ngay tu` đâu` anh đa~ thây' con bé

  đó không xung' đáng rôi` mà. Lúc Thuỳ lâm không đat Miss Áo

  Dài, anh mung` ghê gom' vì su gian dôi' không tiêp' tuc đuoc thiên

  vi và phai tra gia, dù cái giá ây' không đat'"

  Photobucket

  Hoa Hâu thì đa~ vây, nhung~ bô phân khác cung~ chang khá

  hon. Ban tôi kê nhóm thí sinh thu 4 mà ban tôi phu trách làm công

  tác viên là nhóm đuoc nhà thiêt' kê' Vo~ Viêt Chung thiêt' kê' áo

  dài, nhung không hiêu trong wá trình may đo làm sao mà hon 1/2

  sô' áo dài wá chât, chât đên' nôi~ các Hoa Hâu dù rât' thon tha

  cung~ không thê cài khuy áo khiên' các cô đuoc 1 phen do khóc

  do cuoi`. Thê' rôi`, voi' sô' luong lon' nhu vây, không thê nào kip

  sua hêt' nên hon 1/2 sô' Hoa Hâu cua nhóm 4 chi còn 1 lua chon

  cho bô áo dài mà đáng le~ ho có thê có ca 2 bo áo dài cho 2 màn

  trình diên~. Thâm chí nhung~ bô áo dài ây' có cái vân~ không

  vua`!?!

  Và trong lúc dâu` sôi lua bong ây', có môt nguoi` thanh niên mà

  theo ban tôi kê là tro lý cua nhà thiêt' kê' đa~ rât' "nhanh trí" hô

  lên mình là dân GAY và xông` xôc thang vào phòng thay đô` cua

  các Hoa Hâu và tranh thu mo 1 gánh hàng rong, mà san phâm

  đuoc bày bán cho các Hoa Hâu o đây chính là nhung~ chiêc' áo,

  chiêc' quân` cua nhà thiêt' kê' voi' giá 40 USD/chiêc'...

  Viêt Nam lân` đâu` tiên đuoc đang cai 1 cuôc thi sac' đep câp'

  hành tinh nhung ban tô chuc' nguoi` Viêt đa~ đê lai wá nhiêu` hat

  san trong viêc tô chuc' và tuyên chon, khiên' cho hâu truong` cua

  cuôc thi này vôn' di~ không yên a càng thêm xù xì. Tôi nói ra

  không phai là đê kêt' tôi hay xúc pham danh du cua 1 ai, mà chi là

  wá buc' xúc truoc hình anh Viêt Nam đang bi 1 sô' nguoi` làm xâu'

  đi boi su kém tài nang và trách nhiêm cua mình. Nhung~ ngày wa,

  TP HCM nhu rôn ràng hon vì sac' màu rang ro~ cua hon 80 Hoa

  Hâu tu` khap' noi vê` đây hôi tu, chi tiêc' là xen lân~ trong đó

  vân~ có rât' nhiêu` gam màu buôn`..."

  Chuyên đáng buôn` phía sau hâu truong` Hoa Hâu Hoàn Vu~ Thê' Gioi' đang cai tô chuc' tai Viêt Nam