Đăng nhập

shOw pic nÈk ... zÀo đÂy xEm chOa tÝ lỜi bỲh lUậN iK

Dạo nìk chán đời + thêm bùn bùn => cắt tóc hehe
Nhìn sao mà nó ngu đê tiện gúm thế hok bek
Zừa ngu zừa xấu mà còn ngố nữa chứ
Pó chi hết roài
Show pic để pà kon chê nàk hahaha
SANY0099.jpg 3ttg image by melody_angel31
SANY0098.jpg 576k image by melody_angel31
SANY0096.jpg tyư image by melody_angel31
SANY0082.jpg image by melody_angel31
SANY0093.jpg image by melody_angel31
SANY0092.jpg image by melody_angel31
SANY0060.jpg image by melody_angel31
Còn đây là nhữg tấm cũ chưa cắt tóc ... nhìn trc' zà sau khác nhau gúm nhun
Trc' khi cắt nhìn hơi ngu hơi đin 1 tí .... cắt roài thì wa' ngu ... ngu đê tiện ... xí vãi chưởg nhun hahaha
e5a4.jpg picture by melody_angel31
ccd7.jpg picture by melody_angel31
c4a3.jpg picture by melody_angel31
Hahaha dù nhìn thế nào đi nữa ... dù trc' hay sao thì nó xấu zẫn hoàn xấu àk .... nói trc' để đỡ méc côg có ng` thấy ngại hem dám nói hỳhỳ =]]

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận