SINH VIÊN SƯ PHẠM SẼ PHẢI TRẢ LẠI HỌC PHÍ NẾU LÀM TRÁI NGÀNH…

— Yume.vn —

SINH VIÊN SƯ PHẠM SẼ PHẢI TRẢ LẠI HỌC PHÍ NẾU LÀM TRÁI NGÀNH

Theo luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020, học sinh, sinh viên sư phạm được giúp tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được giúp tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã giúp. thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Nguồn: VTV24


#Yume