trang Blog

slavado2010Tham gia: 11/11/2011
 • Bài Khấn - Cúng Gia Tiên - slavaDo2010
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài Khấn - Cúng Gia Tiên - slavaDo2010

  Bài Khấn Cúng Tổ Tông Gia Tiên

                

  Bài Khấn Cúng Tổ Tông Gia Tiên

  Khấn cúng tổ tông gia tiên

  (Ngày giỗ bố, mẹ, ông bà, anh chị, chú, bác)


  Bài khấn: 

  Nam mô A di đà Phật (3 lần)

  Duy Việt nam tuế thứ… ngày.. tháng … năm…

  Tín chủ:

  Sinh quán:

  Trú quán:

   Toàn gia quyến cùng nhất tâm

  Cúi lạy thánh hoàng bản thổ đại vương

  đông trù tư mệnh, táo phủ thần quân, long mạch
  chính thần.

  Chấp tay vái trước bàn thờ kính dâng lễ bạc,
  hương hoa đủ màu.

  Tam sinh phẩm vật trầu cau

  Lòng thành tâm nguyện thỉnh cầu gia tiên

  Cao tằng thổ khảo đôi bên

  Cao tằng tổ tỷ dưới trên từng người

  Cô di tỷ muội kính mời.

  Thúc bà huynh đệ qua đời đã lâu

  Ở đời có trước có sau .

  Nay nghe con cháu thỉnh cầu về đây.

  Âm dương đoàn tụ sum vầy.

  Lai lâm hiến hưởng từ nay phù trì.

  Điều lành mang đến, dữ mang đi.

  Cháu con mạnh khỏe có đi có về.

  Làm ăn may mắn mọi bề

  Gia đình yên ấm thuận hoà an khang

  Cẩn cáo

  Cung thỉnh vong linh ( người chết )

  Họ tên:

  Tạ thế ngày:

  Phần mộ ký táng tại:

  Nay nhân ngày húy nhật chứng minh công đức.

  Nam mô A di đà Phật (3lần)
  Bài Khấn - Cúng Gia Tiên - slavaDo2010