trang Blog

slavado2010Tham gia: 11/11/2011
 • Đôi Mắt Người Xưa (1989) - Giao Linh - Tuấn Vũ
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đôi Mắt Người Xưa (1989) - Giao Linh - Tuấn Vũ

      Giao Linh - Tuấn Vũ

  Đôi Mắt Người Xưa (1989)

  Đôi Mắt Người Xưa (1989) - Giao Linh - Tuấn Vũ