Đăng nhập

Slide encore !!! ;))

Hôm nay trời mưa, lạnh, đi học lại quên không mang theo áo vì mấy hôm trước trời ấm lên rồi có ai nghĩ nó lạnh lại đâu, rét run lên và y như rằng chiều về lăn ra ốm, nghỉ học luôn buổi chiều...Ngủ một mạch cho đến tối...Dậy ong hết cả đầu mà vẫn phải cố nấu cái gì đó ăn cho ấm lòng và còn học bài cho ngày mai nữa...Mai học từ sáng, hi vọng là mình cầm cự được. Muốn nghỉ học cho khỏe hẳn lắm nhưng kỳ cuối sợ mất bài theo không kịp nên lại cố vậy...Oải quá hị hị...

Kéo cái slide lên cổ động tinh thần cái, có cách tân một chút, thêm thắt vài cái photos mới khoe bà con hí hí...Tags: | Edit Tags

Tuesday March 20, 2007 - 04:23am (ICT) Edit | Delete

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận