Đăng nhập

Sms

•*¤*•,¸.¸,•,•*¤*•
Xuan·.(¯`°´¯).·2011
*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,¸.¸,•*
ღღღ___¤___ღღღ
Happy New Year
Xuan·.(¯`°´¯).·2011
*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,¸.¸,•*
ღღღ___¤___ღღღ
(¸¸/) (¸¸/)
(^...^) (^ . ^)
(") (") (") (")
Mãi bên nhau em nhé!

§ 2 § ,*"* ,, *"*,
,*"'*,*'"*, Nam
* 2011 * Moi
'* *' Hanh
"*,*" Phuc

.:*~*:._.:*~*:.. *
. /. ..

. /'..' ..
. /.''.''.'. ..
. /'.'.'.'.'.'.'. ..
^^^[_]^^^.
mArry chrIstmAs and happAy nEw yeAr
...:*~ *:._.:* ~*:


,*'"*,*'"*, Van
* 2011 * Su
'* *' An
"*,*"Lanh

*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* ».·º`·.2011.·´º·« *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* ».·º`·.L0VE.·´º·« *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

(""*¤-._'"/"'_.-¤*"")
"-.]~[ 20 11 ]~[.-"
(_.-"§"-._)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận