SMS sent to Hóng “theo Hóng bạn em nên làm gì?, các cháu ngày nay mạnh dạn quá”… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

SMS sent to Hóng “theo Hóng bạn em nên làm gì?, các cháu ngày nay mạnh dạn quá” 🤣
Tự nhiên muốn đi làm phụ xe buýt quá các ông à 😌
Share: member Phương Chân #hong_funny #nàomìnhcùngđixeBus

Yume.vn Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi!

Yume