Sở Giao thông vận tải Sài Gòn đề xuất thí điểm dùng trí tuệ nhân tạo nhận diện tự động phương tiện…

— Yume.vn —

Sở Giao thông vận tải Sài Gòn đề xuất thí điểm dùng trí tuệ nhân tạo nhận diện tự động phương tiện lưu thông vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, hệ thống camera giám sát sẽ được gắn gắn ở các điểm ra vào khu vực sân bay và các tuyến đường xung quanh. sau khi gắn gắn, hệ thống tự động nhận diện biển số xe, tự động phân loại các món phương tiện và xác định thời gian từng xe ra vào khu vực sân bay.

Từ các dữ liệu thu thập được, hệ thống tự động phân tích, phát hiện các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, lỗi vi phạm.

Thời gian dự kiến thí điểm là 2 tháng (tính từ khi triển khai gắn gắn thiết bị) với mức độ chính xác nhận diện phương tiện đạt tối thiểu 90%.

sau khi kết thúc thời gian thí điểm, toàn bộ thiết bị sẽ được bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Thành phố tiếp đến khai thác, dùng.


#Yume