Sợ mùa mưa khách đi chơi về bị ướt, người bán hàng đã dùng áo mưa buộc cua bán cho khách. Chẳng biết…

— Yume.vn —

Sợ mùa mưa khách đi chơi về bị ướt, người bán hàng đã dùng áo mưa buộc cua bán cho khách. Chẳng biết lời lãi được bao nhiêu Nhưng hành động của cô hết sức đáng khen ngợi 😂 Hình như người mua hàng vẫn không hiểu được ý nghĩa sâu xa ấy mà vẫn có các lời trách móc người bán hàng không có tâm 😂😂
#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl#Yume