trang Blog

BìnhTham gia: 30/07/2010
 • 1 số hình ảnh chiến tranh thế giới thứ nhất
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  1 số hình ảnh chiến tranh thế giới thứ nhất

  Mình là một kẻ hơi lập dị và cực ki mê tìm hiểu về chiến tranh cận đại và chiến tranh thế giới thứ nhất nên mình post vài cái ảnh này lên

  1 số hình ảnh chiến tranh thế giới thứ nhất