Đăng nhập

Sòng phẳng hay công bằng?

"Chẳng ai làm gì mà không có mục đích"


Khi yêu thương một con người,
Sẽ là yêu thương đầy mạo hiểm,
khi tình yêu không được đền đáp.
Nếu được đền đáp thì hẳn là sự "công bằng" của tâm hồn?

Khi giúp đỡ ai đó, có mong sự đền ơn?
Nếu được đền ơn thì hẳn đó có phải sự "đổi chát'?
Chỉ khác Người trước - Kẻ sau.

Tôi đã sống sòng phẳng như thế!
Cho đến khi bị chính sự sòng phẳng cô lập.
Nếu Ai cũng như Tôi thì hẳn :
Cuộc Sống này chẳng còn đất cho một bông hoa nở!


Sài gòn những ngày ích kỉ _ takidu

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận