Sự kết hợp tuyệt vời giữa võ thuật, hiphop, âm thanh và ánh sáng!!!

Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận