Sự không giống nhau giữa đại học trong tưởng tượng và thực tế: Ôi hai chữ ‘phũ phàng’! – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Ngày bé đi học cứ nghĩ thi xong là xong, ai dè thi xong còn có cả… học lại. 😭
#KenhDoiSong

Sự không giống nhau giữa đại học trong tưởng tượng và thực tế: Ôi hai chữ ‘phũ phàng’!


Yume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã đọc bài viết này!