Đăng nhập

SỰ TÍCH PHẬT DI LẶC

Di-lặc dịch nghĩa là Từ Thị là "người có lòng từ", cũng có tên khác là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái Đất. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là trời Đâu-suất. Theo kinh điển, Bồ Tát Di-lặc sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa.

 PHIM SỰ TÍCH PHẬT DI LẶC

Di-lặc dịch nghĩa là Từ Thị là "người có lòng từ", cũng có tên khác là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bồ Tát và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái Đất. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là trời Đâu-suất. Theo kinh điển, Bồ Tát Di-lặc sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa.

Trong tranh hay tượng, Di-lặc ngồi trên mặt đất, biểu tượng sẵn sàng đứng dậy đi giáo hóa chúng sinh. Tại Trung Quốc, Bồ Tát Di-lặc cũng hay được trình bày với tướng mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quít xung quanh. Người ta tin rằng đó chính là hình ảnh của Bố Đại Hòa thượng, một hóa thân của Di-lặc ở thế kỉ thứ 10. 

Video content...

Video content...

SỰ TÍCH PHẬT DI LẶC

SỰ TÍCH PHẬT DI LẶC

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận