Sự trùng hợp xưa nay hiếm. Năm nay 15/4 nhằm ngày Phật Đản sinh thứ 2563 (Phật lịch) cũng là ngày si… – Yume.vn

— Yume.vn —

Sự trùng hợp xưa nay hiếm. Năm nay 15/4 nhằm ngày Phật Đản sinh thứ 2563 (Phật lịch) cũng là ngày sinh của Bác (19/5). Một sự trùng hợp diệu kỳ.
Cảm ơn các bạn đã xem!

Yume