Suốt 14 năm qua, người bố, người mẹ đã vô cùng hối hận và đau đớn trong lòng nhưng thông tin về con … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Suốt 14 năm qua, người bố, người mẹ đã vô cùng hối hận và đau đớn trong lòng nhưng thông tin về con gái vẫn bặt vô âm tín.
Xin hãy chia sẻ để người mẹ ấy có thêm hy vọng tìm gặp lại được con gái mình!

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #NnYume.vn Chân thành cám ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!