T éO cần.... :))

•Tình yêu ngỡ là vô hạn.....,ngỡ là mãi mãi......
Nhưng yêu đến đó rồi mất đó...Yêu nhau lắm để làm zì rồi đau khổ
Hay yêu đơn phương....
Yêu là đắng cay nhưng vẫn yêu....
Mặc dù bik sẽ chẵng có kết quả nhưng vẫn yêu
Mãi im lặng, mãi hy sinh thì có được zì sao vẫn yêu... E cân` Jy`?...
 

Comments