Tại ASEAN 34, TT. Nguyễn Xuân Phúc đã có Nhưng lời phê phát đôi với ông Lý Hiểu Long về n…

— Yume.vn —

Tại ASEAN 34, TT. Nguyễn Xuân Phúc đã có Nhưng lời phê phát đôi với ông Lý Hiểu Long về những phát biểu gây tranh cái của ông thời gian qua…
https://bit.ly/2WYK8iC


Yume