Đăng nhập

Tại...

 Ta cố gắng êm ả để sống

Lại thấy đời cám dỗ biết bao nhiêu

Đôi chân trần miệt nhoài trên đất

Lại thấy điều không thể dễ làm sao.

Điểm bắt đầu nào cho cái đầu rỗng tuếch

Lại thua một lần cho cái niềm tin

Trách làm gì lòng người khó đoán

Nên trách cái tội của người đa đoan.

Ta sẽ bắt đầu một nơi từng khờ dại

Hà Nội trong tôi

                           Miền đất hứa..

                                                                                                                                     ~.~  

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận