Đăng nhập

Tài Liệu Trắc địa Đại CươngSơ lược:
Chương 1. Những kiến thức cơ bản về trắc địa
Chương 2. Bản đồ địa hình
Chương 3. Kiến thức cơ bản về sai số
Chương 4. Đo góc
Chương 5. Đo chiều dài
Chương 6. Đo cao
Chương 7. Lưới khống chế mặt bằng
Chương 8. Lưới khống chế độ cao
Chương 9. Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt
Chương 10. Bố trí công trình
Chương 11. Quan trắc biến dạng công trình 


Down Load

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận