<Tai nạn ở ngã 4 Mường Thanh và cái kết>…

— Yume.vn —

<Tai nạn ở ngã 4 Mường Thanh và cái kết>

Em lớn thì chột mất một mắt em nhỏ thì vỡ hết cả mồm rồiii.

Hai bên có vẻ chưa tìm được tiếng nói, Tuy nhiên nghe nói xe máy có nguyện vọng là xe nào xe ấy sửa mặc dù chỉ hơi sai một chút )))

Anh xe to mạnh dạn bảo mày sửa xe tao đi, tao mua cho mày hẳn 2 con mới. Anh xe nhỏ có cười Tuy nhiên hình như có cả nước mắt rơi rơi

#hongbien24gio#Yume