Đăng nhập

Tải và cài đặt Microsoft Office 2010 Starter Portable

Bản Office 2010 Starter là ứng dụng miễn phí trong bộ sản phẩm Microsoft Office 2010, và thông thường được đi kèm với những máy tính mới OEM bản quyền

Bản Office 2010 Starter là ứng dụng miễn phí trong bộ sản phẩm Microsoft Office 2010, và thông thường được đi kèm với những máy tính mới OEM bản quyền. Tuy nhiên, phiên bản Starter này chỉ bao gồm 2 ứng dụng chính là Word và Excel, nhưng lại có thể giúp người sử dụng tạo được bản Portable tương ứng.

Việc trước tiên cần làm là tải và cài đặt một bản Office 2010 Starter tại đường dẫn này

http://c2r.microsoft.com/consumerC2R/en-us/14.0.4763.1000/setupconsumerc2rolw.exe

Khi hoàn tất, các bạn nhấn đúp vào file để bắt đầu cài đặt, và quá trình này sẽ tiếp tục tải về những file cần thiết để cài Office:

Khi hoàn tất, các bạn mở Start Menu > All Programs và chọn thư mục của Microsoft Office 2010 Tools > Microsoft Office Starter To-Go Device Manager 2010:

Và Office sẽ tiếp tục tải thêm 1 số file khác:

Khi kết thúc, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn ổ Flash để cài Office:

Và quá trình cài đặt thực sự sẽ diễn ra:

Kết quả cuối cùng của chúng ta:

Khi mở Windows Explorer thì các bạn sẽ thấy ổ USB với biểu tượng quen thuộc của Office như hình dưới:

Chạy file Office.exe bên trong để bắt đầu sử dụng Word hoặc Excel:

Thế là xong!

Sưu tầm

Tải và cài đặt Microsoft Office 2010 Starter Portable

Tải và cài đặt Microsoft Office 2010 Starter Portable

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận