Đăng nhập

tâm phở tình cơm

. .

tâm phở tình cơm…

 

______________________________

 

Nhơn khi đọc bài phở ngon hơn cơm của các chiến hữu gởi tham khảo

.

.

 
 
 
 
 
 

SÁNG NAY PHỞ LIẾC ANH CƯỜI

RỜ CÁI BÓP XẸP ANH LƯỜI NGÓ THEO

GẮP BUỒN HỘT NGUỘI KHÔ QUEO

ĐŨA THÈM SỢI MỞN ĐANG TRÈO QUANH TÔ

 

DUYÊN TÌNH AI BIỂU XÁP ZÔ

 

GẦN NHAU HÔNG ĐẶNG BI BÔ THAN LÒNG..

 
 

______________________________

 
 

[ĐÔNGTÀTÀ - 2011]

. .