Tâm sự của một shipper:… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Tâm sự của một shipper:
“Em đi giao hàng ở Bình Tân, số nhà đã khó kiếm rồi, vì con bé này nó ở cái khu gì mà tên đường toàn đánh số, kiếm nhà nó mất hết nửa tiếng, vậy mà nó còn có cái bệnh không nghe điện thoại số lạ. Chời má hỏi ad có tức ko, em tức muốn dập dá*”Chúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume