Đăng nhập

TẢN MẠN

Có những con đường mùa thu trải đầy lá

Có những hàng cây giữa phố ngập lá vàng

Ta đi về đâu giữa con đường heo hút gió

Để thương …để nhớ để sầu trên môi

Có những nỗi lòng thu quá đỗi

Có những giọt sầu buồn hắt hiu

Lang thang giữa phố biết về đâu

Vô định cánh chim trời bay mãi

Ghập ghềnh sóng gió với ngàn thu

Bay bay theo gió nắng u sầu

Sầu lẻ mình ta  buồn một bóng

Lặng mình ta nhớ …một mình ta!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận