Đăng nhập

TẤN SINH BẢO VỆ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CUỘC ĐỜI TẤN SINH

Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an

Sinh ra tại nơi Quảng Ngãi quê tôi

Bảo vệ nghề tôi mơ ước hồi bé

Vệ sĩ trung thành, anh dũng, mạnh mẽ

Kho bạc cần sức trẻ bảo vệ

Bạc vàng, châu báu nhiều người mãi mê

Nhà nước mạnh, dân giàu không chê

Nước nhà phồn thịnh, bốn bề yên vui.

               Hoàng Long - 0975551182 - 25.11.2011

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận