Đăng nhập

Tạo mới mật khẩu Admin khi bạn mất hoặc quên mật khẩu đăng nhập

[​IMG]


Nếu vì một lý do nào đó mà tài khoản admin của bạn bị đổi, hoặc bạn quên mất tài khoản đăng nhập, đặc biệt là bạn không thể tạo mật khẩu mới khi chức năng gửi mail kèm theo đường dẫn để bạn tạo mật khẩu mới không hoạt động .
http://diendan.lmt.com.vn/threads/t%E1%BA%A1o-m%E1%BB%9Bi-m%E1%BA%ADt-kh%E1%BA%A9u-admin-khi-b%E1%BA%A1n-m%E1%BA%A5t-ho%E1%BA%B7c-qu%C3%AAn-m%E1%BA%ADt-kh%E1%BA%A9u-%C4%91%C4%83ng-nh%E1%BA%ADp.682/

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận