trang Blog

Quang SơnTham gia: 02/10/2008
 • Quản trị là gi?
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Quản trị là gi?

  Quản trị là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực và tài nguyên hiệu quả hướng đến mục tiêu của một tổ chức.

  Các định nghĩa

  Theo Mary Parker Follett: quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác.

  Koontz và O' Donnel: quản trị là thông qua nhiệm vụ của nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là "thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định".

  James Stoner và Stephen Robbín:Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

  ý kiến khác: Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước.

  Chức năng của quản trị

  Các nhà quản trị là những người đưa ra những quyết định hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

  • Hoạch định hay còn gọi Lập kế hoạch là việc quyết định trước việc gì phải thực hiện, phải thực hiện như thế nào, thực hiện khi nào và nên giao cho ai thực hiện. Việc này vạch ra con đường để tổ chức đạt đến mục đích của mình. Chức năng hoạch định bao gồm việc lập ra những mục tiêu và sắp xếp chúng theo thứ tự logic để thực hiện.
  • Tổ chức bao gồm việc chỉ ra các trách nhiệm cần được thực hiện, nhóm các trách nhiệm theo phòng ban hay bộ phận và xác định mối quan hệ giữa các nhóm đã được tổ chức ấy.
  • Bố trí có nghĩa là đưa đúng người vào đúng vị trí công việc đúng lúc. Công việc này bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, viết miêu tả tóm tắt công việc, tuyển mộ và hướng dẫn những người được tuyển bắt tay làm việc.
  • "Lãnh đạo" là chỉ huy nhân tố con người sao cho tổ chức đạt đến mục tiêu. Nó bao gồm việc chỉ định đúng tài nguyên và cung cấp một hệ thống hỗ trợ hiệu quả. Lãnh đạo yêu cầu kỹ năng giao tiếp cao và khả năng thúc đẩy mọi người. Một trong những vấn đề quyết định trong công tác lãnh đạo là tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu của nhân sự và hiệu quả sản xuất.
  • Kiểm tra là chức năng để đánh giá chất lượng trong tiến trình thực hiện và chỉ ra sự chệch hướng có khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức. Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong khi giữ vững kỷ luật và môi trường không rắc rồi. Kiểm tra bao gồm quản lý thông tin, xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra những hành động tương ứng kịp thời.
  Quản trị là gi?