Thaco BMW 530i đời 2018/2019 giá 3,069 có gì đặc biệt? Xem ngay chi tiết

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in chào !

Bạn đang xem video Thaco BMW 530i đời 2018/2019 giá 3,069 có gì đặc biệt? Xem xe:em ngay chi tiết:

Chi tiết ưu yếu điểm BMW 530i đời 2018 2019 giá 3,069 tỷ ở Xem xe:iệt Xem xe:am
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp theo nữa

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#BMW #530i #5series

Xem xe:ình minh họa: Thaco BMW 530i đời 2018/2019 giá 3,069 có gì đặc biệt? Xem xe:em ngay chi tiết

Thời lượng: 26:30

Xem xe:ume Cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

Xem xe:ume