Đăng nhập

THẰNG NHÀ QUÊ...

Nghỉ học,thất nghiệp,không có tiền,con nhà nghèo...đi làm phụ hồ ( culi )

IMG_5652.jpg picture by hoanganhni

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5651.jpg picture by hoanganhni

 

 

 

 

IMG_5654.jpg picture by hoanganhni

 

 

 

 

IMG_5708.jpg picture by hoanganhni

 

 

 

 

aaaaaaaa.jpg picture by hoanganhni

 

 

 

bbbbbbb.jpg picture by hoanganhni

 

 

 

 

IMG_5690.jpg picture by hoanganhni

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận