trang Blog

tungyamahaTham gia: 25/01/2008
 • Hinh anh mua chay
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hinh anh mua chay

  "  Các ngươi hãy ăn chay, khóc lóc, rên siết mà hết lòng trở về với Ta. Anh em hãy xé nát tâm hồn, chớ đừng xé áo. Hãy trở về với Thiên Chúa là Chúa của anh em, bởi vì Người nhân hậu từ bi, nhẫn nại và giàu ân nghĩa thường bỏ ý định giáng phạt" (Ge 2,12-13). "

  Hinh anh mua chay