trang Blog

sadlove153Tham gia: 02/06/2009
 • Entry for December 30, 2008
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Entry for December 30, 2008

  Em sẽ không-hối-hận vì đã chọn anh
  Em sẽ không-hối-hận vì đã nhớ anh
  Em sẽ không-hối-hận vì đã thjx anh


  Tất cả cũng chỷ .... Em thix' anh


  Em chỉ có anh, một mình anh ở trên thế gian
  Không một ai, có thể thay thế anh đâu
  Ngàn năm sau em vẫn chỉ cần có anh
  Một mình anh ở trong trái tim em
  Mưa dù rơi, bão giông cuốn xoay cũng không thể cách chia tình ta  Anh ơi anh có biết không
  Mình em quặn đau sống trong nhớ thương
  Cố gắng quên anh, cố gắng quên đi
  Mà sao khó quá, khó quá anh hỡi
  Và có lẽ em sẽ gục ngã thôi
  Hãy về đây giúp em đứng lên
  Tiếp sức cho em, sống tiếp từng ngày mất anh

  tu* nhje^n ah`....
  cha(ng~ hiu~ sao...ko con` khOoc' dc nu*a~
  ...hinh` nhu* hoOk coOn` nu0*c ma(t  ...mun' khoc' la(m'...
  KhoOc' rui` se~ we^n di ta^t' ca?..


  Con` ho*n ko khOc' dc, ma` cu*' zu*~ mai ~troOng long`.!
  Lam` sao ba^y zo*`, lam` seo de? co' the^? khoc'.....

  MUN' KHOC' tha^t toO, la tha^t lo*n' de^? we^n he^t tat ca? ....

  ...... nhu*ng` chie^n hok zui.....


  Die^n tha^t oi`!!ng ta thi mun' cuo*i` con` mjnh` lai mun khoc'.....


  [KHOC]