trang Blog

Hoa - Thanh HươngTham gia: 01/01/2011
 • Mẫu hoa voan (THANH HƯƠNG)
  Đẹp & Thời Trang
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mẫu hoa voan (THANH HƯƠNG)


   


   
   
   
   
   
   
   


   
                                                     

   
   
  MS 029 - 50K
  MS 039 -250 K
  MẪU
  MẪU
  MS 032 - 100 K
  MS 031 - 250 K
  MS 030 - 130 K
   
   
  MS 029 - 50 K
   
   
   
   
   
   
  MS 001  - 220 K
  MS 002 - 250 K
  MS 003 - 230 K

  MS 004 - 200 K


   

  MS 039 - 250K    HỒNG - 15 K / CÀNH

  .............................

  MS 005 -200 K

  MS 010 - 180 K

  MS 006 - 90 K

  MS 007 - 80 K

  MS041- 22OK
  MS041- 22OK

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

  MS 051 - 120 K

   
   
   


   
   
   
  MS 050 - 500K

  MẪU
  MS 049 - 120 K
  MS 048 -250 K
                                 
   
  MS 028 -120 K
   
   
  MS 007 - 120 K
  MS 008 - 90K
   
  MS 009 - 120K
  MS 011 - 220K
  MS 012 - 180 K

  MS 013 - 120 K


  MS 014 - 180 K

  MS 014 - 400 K

  MS 016 - 150 K

  MS 017 - 180 K

  MS 018 - 120 K

  MS 019 - 250 K

  MS 020 - 200K
   

  MS 040 - 70 K  MS021 -100 K

  MS 022 - 90 K

  MẪU

                           

  MẪU

  MẪU

  MẪU

   
  MS 023 - 220 K

  MS 042 - 220K   
  MS 024 - 180 K
   

  MS 025 - 180 K
                                                     

   
  MẪU
                    
                                                       
   
  MẪU
                         

   
                                             
  MS 026 - 50 K (treo tường)
                          


        Giá dao động từ 50 - 400 nghìn / chậu
        Vui lòng liên hệ : THANH  HƯƠNG  
        Điện thoại  dd  : 0978276086
        Email               : thanhhuong.1976@yahoo.com
                                                                               
                                                                                                       thanks
                                     THANH HƯƠNG


   

   
  Mẫu hoa voan (THANH HƯƠNG)