trang Blog

Cọp ConTham gia: 24/06/2009
 • Vọng Cổ Buồn - Phương Mỹ Chi
  Video
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Vọng Cổ Buồn - Phương Mỹ Chi

  Vọng Cổ Buồn - Phương Mỹ Chi